HET BESTUUR - SAMENSTELLING EN TAAKINHOUD

Bestuursvergaderingen

De bestuursvergaderingen gaan elke derde donderdag van de maand door in de vergaderzaal van ons lokaal en vangen aan om 19u30.  

Onze clubleden kunnen via de verschillende bestuursleden punten agenderen.

_____________________________________________________________________________

Voorzitter

Stijn Andries
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
G
SM: 0473/44 99 16

 • Zit alle vergaderingen voor en leidt de gesprekken in goede banen.
 • Organiseert stemmingen voor het nemen van beslissingen.
 • Is verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van alle evenementen georganiseerd door de club.
 • Keurt de rittenkalenders goed.
 • Zorgt voor sponsoring en onderhoudt de contacten met vaste sponsors.
 • Houdt toezicht op het naleven van de clubregels en neemt actie bij eventuele geschillen.
 • Alle uitgaande briefwisseling moet door hem ondertekend worden.
 • Doet samen met een bestuurslid de inschrijvingen van de deelnemende leden in de aanwezigheidslijsten op zondag en daguitstappen.

 _____________________________________________________________________________

Ondervoorzitter - Penningmeester - VWB-Verantwoordelijke

Yvan Meeus
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
GSM: 0475/36 29 94

 • Vervangt de voorzitter bij vergaderingen wanneer deze afwezig is.
 • Geeft steun aan de voorzitter tijdens vergaderingen.
 • Is verantwoordelijk voor de boekhouding van de club en beheert alle financiën.
 • Opstellen van het financieel verslag.
 • Controleren en betalen van alle facturen.
 • Financieel toezicht bij organisatie van evenementen.
 • Onderhandelen met leveranciers betreffende aankopen en uitgaven.
 • Verantwoordelijke voor de begroting: Opmaken budgetten voor clubkledij, fietsmateriaal, volgwagen en beheerskosten.
 • Doorgeven van informatie over ontvangen lidgelden aan de secretaris voor opmaak ledenlijst.
 • Betaling verzekeringen.
 • Doorstorten gelden van de ongevallenverzekering + info aan clubverantwoordelijke VWB.
 • Uitvoeren terugbetalingen gereden ritten zonder volgwagen.
 • Contactadres voor de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB).
 • Contactadres ARENA-Verzekeringen.
 • Beheer bestanden VWB.
 • Inschrijven & verlengen lidmaatschappen VWB.
 • Wijzigingen bijhouden in het bestand (Adres - Telefoongegevens - Gezinstoestand, ...)
 • Jaarlijkse opvolging lidgelden
 • Dossiers - klassement - Archief van alle verrichtingen met VWB.
 • Ontvangstadres lidkaarten VWB en distributie lidkaarten aan leden.
 • Contactadres voor melding van sportongeval.
 • Beheer ongevalsaangiften Arena.
 • Evenementen inbrengen in kalender VWB.
 • Verzekeringen vrijwillige medewerkers niet-leden bij evenementen.
 • Meldingsplicht vervullen voor verzekering vrijwillige medewerkers.
 • Problemen oplossen tussen VWB en clubleden.

 _____________________________________________________________________________

Verantwoordelijke Clubkledij

Nikkie Baeten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 015/20 53 86 - GSM. 0473/43 46 44

 • Aankoop clubkledij
 • Verkoop clubkledij aan leden.

_____________________________________________________________________________

Secretaris

Marianne Van Hoof
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
G
SM: 0494/56 08 26

 • Is verantwoordelijk voor de algemene clubadministratie.
 • Jaarmagazine en Nieuwsbrieven: Verzending.
 • In- & uitgaande briefwisseling: Creatie van interne en externe formulieren met update.
 • Clubarchief.
 • Contactadres voor leden: Interne communicatie.
 • Contactadres voor externe communicatie: info kandidaat leden, andere clubs, federatie, gemeentebestuur, enz...
 • Alle inkomende info doorspelen aan bestuursleden.
 • Opstellen dagorde bestuursvergaderingen in functie van jaaragenda.
 • Verslagen vergaderingen.
 • Scenario's evenementen + deel van de organisatie.
 • Behandeling dossier gemeentesubsidies + bijwonen vergaderingen sportraad gemeente.
 • Contactpersoon sportraad gemeente Snt-Katelijne-Waver.
 • Sponsors: Briefwisseling - Inventaris.
 • Registratie nieuwe leden (inschrijvingsformulieren).
 • Wekelijkse update inschrijflijsten voor de ritten.
 • Neemt taken clubverantwoordelijke VWB over bij diens afwezigheid.
 • Stelt de statuten op van de vzw en onderhoudt deze.
 • Staat in voor de neerlegging van de statuten bij de griffie.

_____________________________________________________________________________

Sportbestuurder

Eric Coudré
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 015/52 78 73 - GSM. 0495/59 23 96

 • Tijdens de zondagritten de leden inschrijven en aanduiden op de aanwezigheidslijsten en inning inschrijvingsgelden.
 • Idem voor speciale dagritten op zaterdagen of feestdagen.
 • Instaan voor de rittenbladen (aanwezigheidslijsten) - vervolledigen met naam wegkapitein, bestemming rit, gereden kilometers, gemiddelde snelheid, aantal deelnemers, aantal bandbreuken,...
 • Tijdens de zondagritten de leden inschrijven en aanduiden op de aanwezigheidslijsten en inning inschrijvingsgelden.
 • Komende ritten vermelden op het infobord in het lokaal.
 • Afhandeling rittenlijsten
 • Noteert de ritinformatie op het infobord in het lokaal.
 • Bij dagritten de dranken en maaltijden betalen voor volgwagenchauffeur en wegkapitein.
 • Helpt bij het uitstippelen van de ritten en opstellen van de rittenkalenders.
 • Aanspreekpunt voor de wegkapiteins
 • Voorbereiden en modereren van de vergadering wegkapiteins 
 • Gemachtigde om onze bestanden bij de VWB te beheren.

_____________________________________________________________________________

Materiaalmeester

Freddy Van Rompaey
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 015/55 95 44 - GSM. 0475/44 89 23

Frans Marivoet
Tel. 015/33 97 32 - GSM. 0474/47 31 73  

 • Aankoop Fietsgereedschap.
 • Onderhoud en controle van het wagenpark en de inhoud (fietsgereedschap, reserve fietswielen, EHBO koffers, enz...).

 _____________________________________________________________________________

Evenementen

Frans Marivoet
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stijn Andries
GSM. 0473/44 99 16

 _____________________________________________________________________________