Zoals de meeste verenigingen heeft ook onze club haar eigen staturen. De statuten van de vzw WTC Nieuwendijk worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wanneer je van een brokje heerlijke lectuur houdt, kan je 'Statuten vzw WTC Nieuwendijk' hier terugvinden in een pdf-document (300 kb).