Verschillende ziekenfondsen geven via hun aanvullende verzekering een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub. De bijdrage van de tegemoetkoming varieert van 12 euro tot 30 euro naargelang het ziekenfonds. 

Om van deze tussenkomst te genieten dient u een attest 'Tussenkomst sportclub' aan te vragen bij uw ziekenfonds. Dit formulier laat je invullen door onze club-secretaris.(na betaling van uw lidgeld). Het ingevulde attest wordt door het lid terugbezorgd aan de mutualiteit. Nadien ontvangt u de tegemoetkoming. Van sommige ziekenfondsen beschikken wij over de blanco attesten voor het verkrijgen van tussenkomst. 
Klik op het passende bestand voor het formulier 'Tussenkomst Sportclub' 
Terugbetalingsformulier Sportvoordeel - CM      .
Terugbetalingsformulier Sportvoordeel - De VoorZorg      .
Terugbetalingsformulier Sportvoordeel - VNZ      .

U kunt het ingevuld formulier eveneens terugvinden op uw persoonlijk pagina op de website van de Vlaamse Wierijdersbond

Om uw persoonlijke gegevens op te vragen heb je een 'Login' en een 'Paswoord' nodig. Wanneer je deze gegevens niet bij de hand hebt, kan je die opnieuw aanvragen door helemaal rechtsboven op de startpagina te klikken op 'Wachtwoord vergeten ?'. Daarna kan je een nieuw paswoord aanvragen door gebruik te maken van je emailadres dat bij de club bekend is.